Bløde trafikanter udenfor signalregulering

S. Jensen, B. Lund, P. Andersson, April 2014

Vejdirektoratet har igangsat et projekt, der har til formål at belyse de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser for bløde trafikanter, hvor disse holdes udenfor signalreguleringen i signalregulerede kryds. Endvidere, om den fysiske udformning af krydsområdet har betydning for bløde trafikanters opfattelse af vigepligtsforholdene, og om dette har betydning for trafiksikkerheden. Med bløde trafikanter forstås cyklister, knallertkørere (lille knallert) og fodgængere.

Formålet med projektet er at styrke grundlaget for at bevare eller ændre vejreglernes anbefalinger vedrørende regulering af bløde trafikanter i signalregulerede kryds.

Nærværende rapport indeholder en uheldsanalyse og en adfærdsanalyse der beskriver emnet.

 

 

Hent publikation: