2013

Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S)
Per Bruun Madsen, december 2013
PDF Læs mere
Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje
Lene Herrstedt, Puk Andersson, Belinda la Cour Lund, november 2013
PDF Læs mere
Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier
Thomas Skallebæk Buch, Søren Underlien Jensen, September 2013
PDF Læs mere
Roadside Advertising Affects Driver Attention and Road Safety
Lene Herrstedt, Poul Greibe og Puk Andersson, Paper fra 3rd International Conference on Driver Distraction and Inattention, Gøteborg, September 2013
PDF Læs mere
Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?
Per Bruun Madsen - Trafitec, Kasper Rosenstand - Vejdirektoratet, Trafikdage August 2013
PDF Læs mere
Uheldsmodeller for rundkørsler
Søren Underlien Jensen, Trafik & Veje, juni/juli 2013
PDF Læs mere
Sikre rundkørsler
Søren Underlien Jensen, Trafik & Veje, juni/juli 2013
PDF Læs mere
Løsninger for cykeltrafik
Søren Underlien Jensen, Juni 2013
PDF Læs mere
Evaluering af effekter af rundkørsler med forskellig udformning
Søren Underlien Jensen, April 2013
PDF Læs mere
Evaluering af interimsmotorveje
Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, April 2013
PDF Læs mere
Cyklisters sikkerhed i rundkørsler - Sammenfatningsrapport
Søren Underlien Jensen, Marts 2013
PDF Læs mere
Uheldsmodeller for rundkørsler - Et studie af 375 rundkørsler i Danmark
Søren Underlien Jensen, Marts 2013
PDF Læs mere
Vigepligtsulykker - analyse af dødsulykker i trafikken i 2010 og 2011
Belinda la Cour Lund - Trafitec, Mette Fynbo - Vejdirektoratet, Trafik & Veje, Marts 2013
PDF Læs mere
Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger
Thomas Skallebæk Buch, Trafik & Veje, Marts 2013
PDF Læs mere
Signalregulerede kryds - Følgetider og personbilækvivalenter
Belinda la Cour Lund, Poul Greibe, Per Bruun Madsen, Januar 2013
PDF Læs mere
Pedestrian and Bicycle Level of Service at Intersections, Roundabouts and other Crossings
Søren Underlien Jensen, Paper fra TRB Annual meeting 2013
PDF Læs mere