Vigepligtsulykker - analyse af dødsulykker i trafikken i 2010 og 2011

Belinda la Cour Lund - Trafitec, Mette Fynbo - Vejdirektoratet, Trafik & Veje, Marts 2013

I perioden 2010 og 2011 er der registreret i alt 44 vigepligtsulykker med dræbte, svarende til 10% af alle registrerede dødsulykker i samme periode. De 44 ulykker har resulteret i 48 dræbte trafikanter.

Ved vigepligtsulykker forstås i denne sammenhæng ulykker, der sker i ikke-signalregulerede kryds eller rundkørsler, herunder medregnet ind- og udkørsler. Der er involveret mindst to parter i ulykken, og ingen af dem er fodgængere. En af parterne har haft vigepligt, og parterne er kommet fra hver deres krydsende vej.

Artiklen er lavet på baggrund af en temaanalyse af de 44 vigepligtsulykker med dræbte i trafikken, som er udført som en del af pilotprojektet "Udvidet dødsulykkestatistik", efterfølgende forkortet DUS, og er finansieret via Den grønne transportpulje.

 

Hent publikation: