Uheldsmodeller for rundkørsler

Søren Underlien Jensen, Trafik & Veje, juni/juli 2013

I artiklen præsenteres uheldsmodeller for rundkørsler. Uheldsmodellerne er baseret på data fra 375 rundkørsler i Danmark.

Modeller kun med biltrafikmængde som uafhængig variabel kan typisk forklare ca. 40% af den systematiske variation i uheldsforekomsten, mens modeller, hvor variable for rundkørselsdesignet også indgår, typisk kan forklare omkring 80%.

 

 

  

 

 

Hent publikation: