Uheldsmodeller for rundkørsler - Et studie af 375 rundkørsler i Danmark

Søren Underlien Jensen, Marts 2013

I rapporten beskrives uheldsmodeller for rundkørsler, der er baseret på data om uheld, trafik og design for 375 rundkørsler i Danmark.

Data om politiregistrerede uheld fra perioden 2004-2010 indgår sammen med oplysninger om indkørende trafik af motorkøretøjer og rundkørslernes design beskrevet ud fra fotos og luftfotos fra årene 2002-2012.

Rapporten er en del af projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler, der er finansieret af Cykelpuljen.

 

Hent publikation: