Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Thomas Skallebæk Buch, Søren Underlien Jensen, September 2013

Nærværende rapport er udført på baggrund af et ønske fra Vejregelgruppen Byernes Trafikarealer om at klarlægge, hvilken sammenhæng der er mellem udformning og ulykkesrisiko i kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti løber langs vej.

Rapporten indeholder derfor en trafiksikkerhedsanalyse, der ved hjælp af uheldsfrekvenser og uheldstætheder søger at klarlægge nogle forhold ved udformningens betydning for ulykkesrisikoen. Analysen er begrænset til vigepligtsregulerede vejvejkryds.

 

 

 

 

Hent publikation: