Signalregulerede kryds - Følgetider og personbilækvivalenter

Belinda la Cour Lund, Poul Greibe, Per Bruun Madsen, Januar 2013

Formålet med rapporten er at undersøge, hvorvidt det talsæt som Vejreglerne anbefaler mht. følgetider i signalregulerede kryds samt pe-værdier (personbil-ækvivalenter) er tidssvarende, eller om de bør justeres.

Notatet beskriver resultaterne fra undersøgelsen baseret på indsamlede følgetider for forskellige køretøjskategorier i signalregulerede kryds. Data er opdelt på hvilken manøvre trafikanten udfører, samt vigepligtsforhold.

Følgende fem manøvrer indgår i undersøgelsen: bundet højresving, bundet venstresving, højresving med vigepligt, venstresving med vigepligt samt ligeudkørende.

 

 

Hent publikation: