Løsninger for cykeltrafik

Søren Underlien Jensen, Juni 2013

Trafitec har af det norske Statens Vegvesen fået til opgave at opstille en oversigt og sammenfatning af regler og praksis i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Holland vedrørende forskellige cykelfaciliteter på strækninger. I oversigten indgår oplysninger om vigepligtsforholdene i kryds. Der er desuden udført et litteraturstudie om trafiksikkerheden ved de forskellige cykelfaciliteter, hvor de sikkerhedsmæssige konsekvenser opdeles på strækninger og kryds.

Med cykelfaciliteter tænkes her på fem specifikke typer af faciliteter:

  • Separat sti
  • Dobbeltrettet cykelsti
  • Enkeltrettet cykelsti
  • Cykelbane
  • Blandet trafik

 

 

Hent publikation: