Evaluering af ITS på den inderste del af Helsingørmotorvejen (ITS-M14S)

Per Bruun Madsen, december 2013

Vejdirektoratet har i samarbejde med Københavns Kommune etableret et ITS-system på den inderste del af Helsingørmotorvejen. ITS-systemet omfatter de sydgående spor mellem Vangede og Ryparken.

I forhold til ITS systemet er der gennemført en spørgekortundersøgelse med det formål at afdække trafikanternes tilfredshed, trafikanternes vurdering af informationernes relevans, trafikanternes adfærd og systemets funktionalitet. Dette gælder både mht. trafikregule-ring og trafikantinformation fra tavler.

 

 

 

Hent publikation: