Evaluering af interimsmotorveje

Thomas Skallebæk Buch, Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, April 2013

Rapporten indeholder en evaluering af de to interimsmotorveje ved henholdsvis Slagelse og Vejle. Begge veje er ca. 1 kilometer lange, er blevet anvendt ca. et år og har en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Interimsmotorvejen ved Vejle har et tværprofil, der ligner en almindelig motorvejs tværprofil, men dog med lidt smallere kørespor. Interimsmotorvejen ved Slagelse har smallere kørespor og intet nødspor. Interimsmotorvejene er evalueret ved hjælp af hastighedsmålinger og en brugerundersøgelse af køreoplevelsen. Dertil er der foretaget en opgørelse over antallet af uheld på de to strækninger.

Både ved Slagelse og ved Vejle er trafikanternes gennemsnitshastighed over det tilladte i de fleste af målesnittene på interimsmotorvejene, og de hurtigste 15 % af trafikanterne kører i nogle tidsrum mere end 20 km/t for stærkt på begge veje. Trafikanternes valg af hastigheder over hastighedsgrænsen kan være et udtryk for god fremkommelighed og den samme tilfredshed og tryghed, som paneldeltagerne oplever på interimsmotorvejene. Begge interimsmotorveje har kapacitet nok til at klare trafikmængderne på måletidspunktet, men trafikbelastningen er ikke den samme på de to strækninger.

Tilfredsheden med begge interimsmotorveje er stor blandt paneldeltagerne, men bedømmelsen af vejen ved Vejle er lidt mere positiv end af vejen ved Slagelse, og direkte adspurgt foretrækker et flertal af paneldeltagerne vejen ved Vejle. Uheldsudviklingen på de to interimsmotorveje indikerer, at interimsmotorvejen ved Slagelse er sikrere end interimsmotorvejen ved Vejle.

I forbindelse med brugerundersøgelsen har deltagerne evalueret to "prøvestrækninger", og resultaterne af dette er samlet i et kort tillægsnotat, som findes bagerst i dokumentet.

Hent publikation: