Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje

Lene Herrstedt, Puk Andersson, Belinda la Cour Lund, november 2013

Rapporten indeholder en sammenfattende beskrivelse af formål, metoder og resultater af den gennemførte evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje i Danmark.

Evalueringsprogrammet inkluderer undersøgelser af bilisters visuelle adfærd relateret til turistoplysningstavler på fire forsøgsruter lokaliseret på motorvejsnettet i forskellige landsdele.

Analysen af visuel adfærd er baseret på testkørsler med instrumenteret bil forsynet med udstyr til eye-tracking, registrering af kørehastighed og afstande til andre trafikanter. Der kigges på tavlerne i 65 % af alle forbikørsler, og i 14 % af forbikørslerne ser bilisten på tavlen i sammenlagt 2 sek. eller mere inden for en sammenhængende periode på 6 sek.

Der er gennemført en internetbaseret spørgeundersøgelse med det formål at undersøge trafikanternes forståelse af tavlerne samt trafikanternes brug af og holdninger til de ny turistoplysningstavler. 48 % af respondenterne forstår hvad tavlen betyder, mens 48 % opfatter tavlerne som reklamer.

Desuden er der gennemført en spørgeundersøgelse på seks udvalgte turistattraktioner, hvortil der er knyttet turistoplysningstavler. Formålet er at belyse, hvordan tavlerne påvirker trafikanternes/turisternes valg af attraktion, og hvilken nytteværdi trafikanterne oplever.

 

 

 

Hent publikation: