Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Per Bruun Madsen - Trafitec, Kasper Rosenstand - Vejdirektoratet, Trafikdage August 2013

Artiklen præsenterer resultaterne fra trafikanttilfredshedsundersøgelser af ITS-systemerne på den Nordjyske Motorvej og Helsingørmotorvejen.

Formålet er at afdække trafikanternes tilfredshed, trafikanternes vurdering af informationernes relevans, trafikanternes adfærd og systemets funktionalitet.

Metoden er uddeling af 4.000 spørgekort ved udvalgte ramper på både den Nordjyske Motorvej og på Helsingørmotorvejen, hvor trafikanterne lige har gennemkørt ITS-strækningerne.

Svarprocenten er på hhv. 27 % og 23 %. Undersøgelserne er gennemført i perioder, hvor der ikke foregik anlægsarbejde på strækningerne.

 

Hent publikation: