Uheldsmodeller - et indblik

Søren Underlien Jensen, Trafik & Veje, Marts 2012

Siden Kommunalreformen i 2007 er der ikke udviklet uheldsmodeller i Danmark, da opdaterede vej- og trafikdata ikke findes i det nødvendige omfang.

Uheldsmodeller kan være et godt værktøj i forbindelse med fx sortpletudpegning, valg af vej- og krydstype, vurdering af uheldsbesparelse og uheldsevalueringer. Uden uheldsmodeller er det svært at finde frem til de vej- og krydsombygninger og design af nyanlæg, der kan forebygge ulykker og personskader omkostningseffektivt.

Artiklen angiver, hvordan uheldsmodeller bedst skrues sammen, samt hvilke vej- og krydstyper der kan opstilles uheldsmodeller for i Danmark.

Hent publikation: