Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger - Før-efter uheldsevaluering af 123 signalregulerede kryds

Thomas Skallebæk Buch, Søren Underlien Jensen, December 2012

I et projekt finansieret af Cykelpuljen har Trafitec udarbejdet en før-efter uheldsevaluering af sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger i signalregulerede kryds. Tilbagetrukne stopstreger anbefales i vejreglerne, som et tiltag til at reducere antallet af uheld mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende cykler/knallerter (uheldssituation 312) – særligt i starten af grøntfasen efter begge parter har holdt for rødt.

I undersøgelsen indgår uheldsdata fra 123 signalregulerede kryds, hvor stopstregerne er trukket tilbage i 189 krydsben. Sikkerhedseffekter er opgjort ved at sammenholde antallet af uheld før tilbagetrækningen med antallet af uheld efter. Der er korrigeret for den generelle uheldsudvikling. I alt indgår 1.313 uheld med 412 personskader i undersøgelsen, og heraf forekommer 42 peronskader i 110 uheld af typen med uheldssituation 312, hvor det højresvingende motorkøretøj er kommet fra et krydsben, hvor stopstregen er trukket tilbage.

Overordnet har de tilbagetrukne stopstreger kun en lille betydning for det samlede antal uheld i krydsene, men der er en lille stigning i antallet af personskader. Stigningen i antallet af personskader forekommer i uheld udelukkende med motorkøretøjer, mens der er et lille fald i antallet af personskader i uheld, hvor lette trafikanter har været involveret i uheld med motorkøretøjer.

Der er ikke fundet et fald i antallet af uheld med uheldssituation 312 efter tilbagetrækning af stopstregerne. Antallet af uheld mellem ligeudkørende motorkøretøjer er steget signifikant.

Der er fundet tegn på, at antallet af uheld stiger, jo kortere stopstregen er trukket tilbage. Ligeledes er der en større stigning i antallet af uheld, hvis der ikke er et fodgængerfelt foran stopstregen. Disse tendenser gælder også for uheld med uheldssituation 312.

Ved 1 eller 2 kørespor frem mod stopstregen har tilbagetrækning af stopstregen tilsyneladende en positiv effekt på antallet af uheld, mens der er en negativ effekt ved 3 eller flere kørespor frem mod den tilbagetrukne stopstreg.

Hent publikation: