Sikkerhedseffekter af rundkørsler

Søren Underlien Jensen, August 2012

I et projekt finansieret af Cykelpuljen har Trafitec udført en før-efter uheldsevaluering af kryds, som er blevet ombygget til rundkørsler.

I evalueringen indgår 332 rundkørsler, 2.497 uheld og 1.328 personskader. De sikkerhedsmæssige effekter er opgjort ved at sammenligne antallet af uheld før og efter ombygningen. I opgørelserne korrigeres for den generelle uheldsudvikling og regressionseffekt. 

Ombygningerne har medført et fald i antallet af uheld og personskader på hhv. 27 og 60%. Uheldene er samtidigt blevet mindre alvorlige. Eksempelvis er antallet af dræbte faldet med 87%, mens uheld kun med materielle skader er faldet med blot 16%.

Sikkerhedseffekterne varierer fra sted til sted. Jo højere hastighedsbegrænsningen er, desto bedre er sikkerhedseffekten. Ombygninger af kryds til rundkørsler i landområde har derfor større sikkerhedseffekt end i byer.

Derudover ses, at andelen af uheld i kryds før ombygningen, der er venstresvingsuheld og tværkollisioner, har stor betydning for sikkerhedseffekten. Jo større andel, desto bedre effekt.

Samtidig ses, at jo mindre en andel af uheldene i kryds, der er cykeluheld, desto bedre sikkerhedseffekt.

Evalueringen viser også, at sikkerhedseffekter er 12-13 procentpoint bedre på lang sigt end på kort sigt. Det tyder på, at trafikanterne skal vænne sig til, at der nu er en rundkørsel. 

Antallet af cykeluheld og skadede cyklister er steget med hhv. 65 og 40%. Det oftest anvendte design for cyklister er cykelbaner i rundkørslerne. Cykelbaner har medført de dårligste sikkerhedseffekter, mens cykelstier ved rundkørsler, hvor cyklister er pålagt vigepligt, har medført de bedste effekter. Farvede cykelbaner og blå cykelfelter har medført dårligere sikkerhedseffekter end tilsvarende cykelfaciliteter uden farve.

Midterøens højde påvirker sikkerhedseffekterne, idet midterøer over 2 meter giver de bedste effekter. Trekants- og trompetheller giver bedre effekter end rundkørsler uden heller eller med parallelheller.

Hent publikation: