Rundkørsler, sikkerhed og cyklister - Litteraturstudie af sikkerhedseffekter af ombygninger af kryds til rundkørsler

Søren Underlien Jensen og Per Bruun Madsen, Juli 2012

I et projekt finansieret af Cykelpuljen har Trafitec udført et systematisk litteraturstudie om rundkørsler, sikkerhed og cyklister.

Studiet gør brug af meta-analyser til at estimere sikkerhedseffekter ved at bygge kryds om til rundkørsler og af forskelligt rundkørselsdesign på tværs af tidligere studier. Derudover gennemgås uheldsmodeller for rundkørsler.

Studiet viser, at ombygninger af kryds til rundkørsler medfører sikkerhedsmæssige gevinster, da 60% af personskadeuheldene og 25% af materielskadeuheldene forebygges. De tidligere studier viser, at 87% af de dræbte og hhv. 75% og 66% af de alvorlige og lette skader forebygges ved ombygninger af kryds til rundkørsler.

Sikkerhedseffekter er 15 procentpoint bedre ved ombygning af firebenede kryds til rundkørsler end ved ombygning af trebenede kryds. Sikkerhedseffekter er også ca. 15 procentpoint bedre ved ombygning af vigepligtsregulerede kryds end ved ombygning af lyskryds. Sikkerhedseffekter er ca. 25-35 procentpoint bedre på landet end i byområder. Sikkerhedseffekter er ca. 30 procentpoint bedre ved ombygninger af kryds til 1-sporede rundkørsler set i forhold til ombygninger til flersporede rundkørsler.

Sikkerhedseffekter for cyklister er betydeligt dårligere end for andre trafikantgrupper, idet antallet af cykeluheld stiger med ca. 20%. Den sikreste facilitet for cyklister synes at være en separat cykelsti nær rundkørslens cirkulationsareal, hvor cyklister er pålagt vigepligt ved krydsning af rundkørslens vejgrene.

Den mest usikre facilitet synes at være cykelbaner ved ydersiden af cirkulationsarealet.

Hent publikation: