Rundkørsler og trafiksikkerhed

Søren Underlien Jensen, Trafik & Veje, November 2012

Ombygninger af kryds til rundkørsler medfører ofte en god sikkerhedsmæssig gevinst.

Sikkerhedseffekten afhænger dog af bl.a. hastighedsbegrænsning, uheldsmønster, kryds- og rundkørselsdesign.

Det må bl.a. frarådes at designe rundkørsler med cykelbaner samt blå og røde cykelfaciliteter.

 

 

 

Hent publikation: