Kan bilisterne finde vej ?

Puk Kristine Andersson og Belinda la Cour Lund - Trafitec, Kenneth Kjemtrup - Vejdirektoratet. Trafik & Veje, Maj 2012

Bilister konfronteres ofte med mange samtidige og forskellige informationer i trafikbilledet, som de både skal nå at opfatte, forstå og bedømme.

I relation til det at finde vej i trafikken skal bilister foruden at betjene bilen, også holde øje med medtrafikanters adfærd og håndtere eventuelle distraktorer. Samtidig hermed skal de skal nå at opfatte, forstå og bedømme vejvisning og vejafmærkning tilpas hurtigt for at kunne placere sig rigtigt på vejarealet i forhold til deres destination.

I samarbejde med Vejdirektoratet har Trafitec undersøgt om de udenlandske erfaringer, som ligger til grund for vejvisningsreglerne, kan bekræftes i den danske virkelighed.

Som grundlag for undersøgelsen blev valgt Motorvejskryds Vendsyssel.

Hent publikation: