ITS Aalborg - Trafikant- og brugertilfredshed

Per Bruun Madsen, Poul Greibe, November 2012

Vejdirektoratet har udskiftet og opgraderet ITS systemet på Nordjyske Motorvej ved Aalborg. De eksisterende tavler er udskiftet med nye tavler, og samtidig er systemet udvidet til at dække en længere strækning nord og syd for Limfjordstunnelen.

Udover hastighedstavler indeholder det nye system informationstavler, der kan give information om rejsetider, hændelser, køvarsel mm.

I den forbindelse har Trafitec gennemført en evaluering af trafikant- og brugertilfredsheden i relation til de nye ITS tiltag. Evalueringen indbefatter følgende tre delevalueringer:

  • Spørgekortundersøgelse
  • Brugerundersøgelse (web-baseret)
  • Interviewundersøgelse

 

 

Hent publikation: