Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Søren Underlien Jensen, Trafik & Veje, September 2012

Oplevelser i trafikken er en vigtig parameter i trafikpolitik.

I faglige kredse benævnes denne parameter "oplevet serviceniveau" og er et udtryk for den service, trafiksystemet tilbyder.

Trafitec har for Vejregelafdelingen i Vejdirektoratet udviklet metoder til systematisk opgørelse af fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau i signalregulerede kryds, rundkørsler samt vigepligtsregulerede kryds og andre krydsninger af overordnede veje.

 

 

 

 

 

Hent publikation: