Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej – IDÉ udvikling. Evaluering af test på rute 16 - Hillerød Motorvejen

L. Herrstedt, P. Greibe, Oktober 2012

I de senere år er antallet af overskridelser af hastighedsgrænser ved vejarbejder vokset til fare og ulempe for andre trafikanter og for vejarbejderne. På denne baggrund har Vejdirektoratet igangsat et projekt til udvikling og afprøvning af ideer til hastighedsdæmpning på motorveje i forbindelse med vejarbejder.

Der er udarbejdet et IDE-katalog og nogle af ideerne er testet i forbindelse med et vejarbejde på Hillerødmotorvejen (rute 16) ved Fiskebækbroen i nordgående køreretning i august/september 2012. Testen inkluderer udlægning af mobile rumlestriber både alene og i kombination med SÆNK FARTEN vist på display ved for høje hastigheder, brug af elektroniske VMS-hastighedstavler som supplement til de faste tavler samt mobilt arbejdslys i mørke. Testprogrammet inkluderer i alt 14 opstillinger, hvoraf de 4 kun er testet i mørke.

 

 

Hent publikation: