Evaluering af VMS tavler på M4. Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel.

Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, december 2012

Trafitec har for Vejdirektoratet undersøgt trafikanternes adfærd i forbindelse med VMS tavler til midlertidig reduktion af hastigheden ved arbejdskørsel ud fra midterrabatten på motorvej.

VMS tavlerne har været testet på M4 d. 30. oktober 2012 i 4 perioder á 5min samt en efterfølgende periode på sammenlagt 65 min. VMS tavlerne viser 50 km/t når de aktiveres. Når de er slukket er den gældende hastighedsgrænse 80 km/t.

I forbindelse med at tavlerne har været aktiveret har der været én arbejdskørsel ind/ud af arbejdszonen (fra midterrabat).

Hastighedsmålinger tæt ved VMS tavlen viser, at tavlerne (når de er tændt) reducerer gennemsnitshastigheden med ca. 13 km/t (fra 75 til 62 km/t). 85% fraktilen reduceres med 9 km/t (fra 83 – 74 km/t).

Hent publikation: