Evaluering af overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Per Bruun Madsen og Puk K. Andersson, Oktober 2012

Trafitec har evalueret forsøget med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje for Vejdirektoratet. Forsøget er evalueret af to omgange, da antallet af strækninger er blevet forøget.

1. december 2010 er der forsøgsvis indført overhalingsforbud for lastbiler på en cirka 60 km lang strækning af den Østjyske Motorvej (M60) mellem Skærup og Skanderborg.

Trafitec har i foråret 2011 gennemført interviews med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt opgjorde ulykker og personskader, hvilket blev afrapporteret i notatet: ”Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej”

Resultaterne af første del viser, at både lastbilchauffører og personbilister er overordnet tilfredse med overhalingsforbuddet, mens vognmandsfirmaerne er mere skeptiske. Vognmandsfirmaerne foreslår bl.a. en indskrænkning af tidsrummet hvor overhalingsforbuddet gælder til morgen- og eftermiddagsmyldretiderne.

Notatet kan hentes via følgende link: Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

 

Efterfølgende er forsøget udvidet, og der er indført overhalingsforbud på Vestmotorvejen (M20), den Fynske Motorvej (M40), den Sønderjyske Motorvej (M50) og på den Nordjyske Motorvej (M70). Endvidere er tidsrummet, for hvornår overhalingsforbuddet gælder, ændret til kl. 6-9 og kl. 15-18 (tidligere kl. 6-20).

Trafitec gennemført en ny interviewundersøgelse blandt personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer. Formålet er at undersøge trafikanternes oplevelse af og holdninger til overhalingsforbuddet og afdække, om der er sket nævneværdige ændringer i forhold til resultaterne i undersøgelsen fra august 2011. Derudover er der lavet en ulykkesopgørelse for de fem strækninger, hvor der er indført overhalingsforbud for lastbiler.

Undersøgelsen viser at både vognmandsfirmaer, lastbilchauffører og personbilister synes, overhalingsforbuddet er en god idé, og oplever, at forbuddet har en række positive effekter på trafikafviklingen på de fem motorvejsstrækninger.

Notatet kan hentes via følgende link: Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Hent publikation: