2011

Smalle kørespor på motorvej - effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd
Poul Greibe, December 2011
PDF Læs mere
Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje
P. Andersson, P. Madsen, L. Herrstedt, B. Lund, P. Greibe, December 2011
PDF Læs mere
Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau i kryds.
Søren Underlien Jensen, Trafitec, December 2011
PDF Læs mere
Brug af gule blinksignaler i midlertidig vejafmærkning ved vejarbejder
L. Herrstedt, K. Sørensen, S. Frederiksen, K. Kjemtrup, B. Pedersen. Trafik&Veje November 2011
PDF Læs mere
Nordic Human Factors Guideline: Case Study nr. 1 - Exit rampe ved Gardermoen
Lene Herrstedt, Oktober 2011
PDF Læs mere
Afmærkning af vejarbejde om natten - artikel
Herrstedt, Madsen - Trafitec, Blindum, Mortensen - Vejdirektoratet, Jørgensen - Dansk Autoværn, Trafik & Veje, Oktober 2011
PDF Læs mere
Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej
Per Bruun Madsen, Puk K. Andersson, Lene Herrstedt, August 2011
PDF Læs mere
Afstandsmærker på motorveje - effekt efter 3 år
Poul Greibe - Trafitec, Anne Mette Back Jacobsen - Vejdirektoratet, Trafik & Veje, Juni/juli 2011
PDF Læs mere
Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler
Lene Herrstedt, April 2011
PDF Læs mere
Uheldsmodeller for veje i åbent land
Søren Underlien Jensen, April 2011
PDF Læs mere
Aldersgrænse for knallertkørsel
Søren Underlien Jensen, Trafik&Veje, Marts 2011
PDF Læs mere
Reklamer langs veje - Hvad ved vi om påvirkning af adfærd og sikkerhed?
Lene Herrstedt, Trafik&Veje, Marts 2011
PDF Læs mere
Ligibility of LED based variable message traffic signs
Kai Sørensen, Delta Lights and Optics, Februar 2011
PDF Læs mere
Afmærkning af vejarbejde om natten
Per Bruun Madsen, Lene Herrstedt, Trafitec, Februar 2011
PDF Læs mere
Informationsoverbelastning af bilister på motorveje
Belinda la Cour Lund, Puk K. Andersson, Poul Greibe, Lene Herrstedt - Trafitec, Februar 2011
PDF Læs mere