Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Lene Herrstedt, April 2011

Trafikanternes forståelse af de færdselstavler, symboler og anden afmærkning som anvendes på vejsystemet er en helt grundlæggende forudsætning for trafikanternes brug og nytte af de informationer, som tavlerne og afmærkningen skal give og er dermed afgørende for både trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Derfor gennemfører Vejdirektoratet med jævne mellemrum sådanne tests. 

Nedenstående rapport beskriver indhold og resultater af en sådan test, udført af Trafitec i efteråret 2010. Testen inkluderer blandt andet forskellige forsøg med afmærkninger til standsning af vildfarne spøgelsesbilister og gule oplysningstavler i forbindelse med vejarbejder.


Hent publikation: