Smalle kørespor på motorvej - effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd

Poul Greibe, December 2011

I forbindelse med et større vejarbejde på Holbækmotorvejen (M11) ved Roskilde/Fløng har man forsøgsvis ændret sporbredden og afmærkningen over en strækning på ca. 1100 m.

På motorvejsstrækningen, som er 4-sporet (2+2 spor), er bredden af det venstre spor (det hurtige spor) forsøgsvis ændret fra 275 cm til 220 cm. Bredden af det højre spor (det langsomme spor) er fastholdt på 300 cm.

Derudover er kantafmærkningsplader (N42) forsøgsvis placeret tæt på den venstre kantlinie. I alt er 3 forskellige opstillinger undersøgt, én basis opstilling + to forsøgsopstillinger.

Nærværende rapport beskriver konsekvenserne af de afprøvede opstillinger på trafikanternes adfærd og på trafikafviklingen.

Hent publikation: