Reklamer langs veje - Hvad ved vi om påvirkning af adfærd og sikkerhed?

Lene Herrstedt, Trafik&Veje, Marts 2011

Der sker i disse år en hektisk udvikling i brugen af reklamer langs veje. De bliver større og mere avancerede. Udviklingen går mod reklamer, der bliver mere og mere aggressive i størrelse og udtryk – meningen er jo, at trafikanterne skal få øje på reklamerne og læse de budskaber, de bringer. Hvordan påvirker det trafikanternes adfærd og trafiksikkerheden?

I artiklen gives en summarisk oversigt over den eksisterende viden om brugen af reklamer langs veje og deres påvirkning af trafikanters adfærd og trafiksikkerhed. Artiklens indhold bygger på litteraturstudier baseret på søgning i internationale publikationsdatabaser og kontakter til forskningsmiljøer.

Hent publikation: