Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau i kryds.

Søren Underlien Jensen, Trafitec, December 2011

Vejdirektoratet har finansieret et studie, der har til formål at udvikle metoder, som kan anvendes til at opgøre fodgængere og cyklisters oplevede serviceniveau i kryds. Resultaterne af studiet er modeller, der kan beskrive serviceniveauet i lyskryds, rundkørsler og ved krydsning af overordnet vej.

For at dokumentere hvordan trafik, geometri og andre forhold påvirker fodgængeres og cyklisters tilfredshed blev 180 tilfældigt udvalgte deltagere vist videoklip fra 95 kryds med i alt 158 trafikale situationer optaget af én der hhv. gik eller cyklede gennem krydset. Deltagerne vurderede krydsene på en 6-punkts tilfredshedsskala gående fra meget tilfreds til meget utilfreds.

Tilfredshedsmodeller blev udviklet ved brug af kumulativ logit og generaliseret lineær regression af deltagernes tilfredshedsvurderinger og variable for krydsenes udformning, trafik, mv. Modellerne viser, at trafikintensiteten påvirker tilfredsheden i rundkørsler og vigepligtsregulerede kryds. Fodgænger- og cykelfelter samt gang- og cykelfaciliteter umiddelbart før krydset har meget stor betydning for tilfredsheden. Størrelsen af lyskryds og rundkørsler er også af betydning, mens ventetid kun sjældent betyder noget og omgivelserne ikke betyder noget.

Modelresultater er tilfredshed opdelt på de seks kategorier i procent og et gennemsnitligt tilfredshedsniveau. Dette oversættes efterfølgende til et serviceniveau. Modellerne kan benyttes af planlæggere og andre til at opgøre fodgængeres og cyklisters tilfredshed i kryds, og bruges i processer med at evaluere eksisterende, designe nye og ombygge kryds.

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau kan nemt beregnes med de fire regneark, der er udviklet i projektet. Regnearkene kan hentes nedenfor. Brugen af regneark og nyttiggørelse af oplysninger om serviceniveau i trafikplanlægningen kan blive lidt nemmere ved at se i den medfølgende vejledning, der kan downloades nedenfor.

Vejledning:

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau – Bruger- og implementeringsvejledning

 

Værktøjer (excelark):

Vigepligtsregulerede kryds, gangbroer og –tunneler

Signalregulerede kryds

Rundkørsler

Strækninger

 

 

Hent publikation: