Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje

P. Andersson, P. Madsen, L. Herrstedt, B. Lund, P. Greibe, December 2011

Omfanget af vejarbejde på det danske vejnet har gennem de seneste år været stigende, og ofte fremføres det af politi og entreprenører, at trafikanternes opmærksomhed forstyrres af vejarbejdet.

Spørgsmålet er, om trafikanternes opmærksomhed på vejarbejdet, og dermed uopmærksomhed på vejen og medtrafikanterne, forekommer i så høj en grad, at det kan udgøre en trafiksikkerhedsrisiko for trafikanterne og ikke mindst for vejarbejdere langs vejen.

En fuldstændig afskærmning af vejarbejdsområder vil være bekostelig. Vejdirektoratet har derfor brug for viden om og dokumentation omkring, i hvor høj grad vejarbejde tiltrækker trafikanters opmærksomhed.

På den baggrund har Trafitec for Vejdirektoratet gennemført en analyse af, hvad trafikanter kigger på, når de kører på en motorvejsstrækning, der er under ombygning.

Hent publikation: