Afstandsmærker på motorveje - effekt efter 3 år

Poul Greibe - Trafitec, Anne Mette Back Jacobsen - Vejdirektoratet, Trafik & Veje, Juni/juli 2011

I 2007 blev der forsøgsvis etableret 5 teststrækninger med afstandsmærker på motorvejsnettet. Formålet med afstandsmærkerne er, at få bilisterne til at holde passende afstand til forankørende og dermed mindske risikoen for uheld.

Nye målinger viser, at afstandsmærkerne efter 3 år stadig har en effekt på antallet af bilister der kører for tæt. På strækninger med afstandsmærker er der færre bilister der kører med kort afstand set i forhold til strækninger uden afstandsmærker.

Afstandsmærkerne reducerer antallet af tætkørende bilister med i gennemsnit ca. 5%. Dette er lidt mindre end hvad de første målinger viste tilbage i 2007.

Hent publikation: