Afmærkning af vejarbejde om natten

Per Bruun Madsen, Lene Herrstedt, Trafitec, Februar 2011

Trafitec har for Vejdirektoratet evalueret et nyt afmærkningskoncept ved vejarbejde i midterrabatten på motorveje om natten.

Forskellen på den nye afmærkning (DRI-254) og den hidtidig anvendte afmærkning (DRI-253) er, at der i DRI-254 skabes en "porteffekt". To tavlevogne er placeret i hver sin side, lige overfor hinanden i samme kilometreringspunkt, så de danner en port til arbejdsområdet.

Tavlevognen i højre vejside placeres i nødsporet helt ude ved kantlinjen, mens tavlevognen i venstre side blokerer helt for det venstre kørespor, så antallet af kørespor reduceres fra 2 til 1.

I det nye afmærkningskoncept indgik tillige en ny markeringskegle (N44)

Hent publikation: