Afmærkning af vejarbejde om natten - artikel

Herrstedt, Madsen - Trafitec, Blindum, Mortensen - Vejdirektoratet, Jørgensen - Dansk Autoværn, Trafik & Veje, Oktober 2011

Vejarbejde på de danske motorveje forgår ofte om natten, fordi man derved kan undgå at genere trafikafviklingen i dagtimerne, hvor trafikintensiteten er størst. Det stiller særlige krav til afmærkningen.

Vejdirektoratet har i samarbejde med Dansk Auto-Værn og Trafitec udviklet og testet et nyt koncept til længdeafspærring ved vejarbejde i midterrabat på 4-sporede motorveje.

 

 

 

Hent publikation: