Trafikantadfærd på "2-1" vej. Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde

Per Bruun Madsen, Belinda la Cour Lund, Lene Herrstedt, Juni 2010

Vejdirektoratet har i forbindelse med et vejarbejde på Marbjergvej ved Roskilde etableret en kort vejstrækning med såkaldt "2-1" afmærkning.

Ved en "2-1" vej forstås en vej som visuelt kun har ét kørespor som benyttes af trafikanter i begge retninger, og hvor der er etableret brudte kantlinjer i begge sider af vejen.

Trafitec har foretaget et mindre studium af trafikanters adfærd på strækningen og resultaterne viser at den midlertidige "2-1" afmærkning fungerer efter hensigten, idet trafikken afvikles uden væsentlige problemer.

Hent publikation: