Informationsoverbelastning af bilister på motorveje

Belinda la Cour Lund, Puk K. Andersson, Poul Greibe, Lene Herrstedt - Trafitec, Februar 2011

Nærværende rapport beskriver hovedresultaterne fra en undersøgelse af bilisters køreadfærd samt opfattelse, oplevelse og vurdering af at køre på en strækning op til et specifikt forgreningsanlæg sammenholdt med at køre på en mere simpel referencestrækning.

Den specifikke motorvejsforgrening er Motorvejskryds Vendsyssel i køreretning mod nord, som er beliggende på den Nordjyske Motorvej (E45), nord for Aalborg.

Undersøgelsen er gennemført af Trafitec i samarbejde med Vejdirektoratet.

Hent publikation: