Aldersgrænser for knallertkørsel

Søren Underlien Jensen, August 2010

Trafitec har for Rådet for Sikker Trafik undersøgt konsekvensen af, at ændre aldersgrænsen for knallertkørsel.

Undersøgelsen viser, at en sænkning af aldersgrænsen for knallertbevis fra 16 til 15 år vil resultere i markant flere personskader blandt 14 og 15 årige. Således forventes 2 dræbte, 74 alvorlige og 71 lette skader mere i trafikken om året blandt 14-15 årige, hvis aldersgrænsen sænkes.

Det vil gå værst ud over de 15 årige. De vil gå fra at være et rimeligt sikkert alderstrin i trafikken på linje med de 26-30 årige til at være alderstrinnet med den højeste risiko i trafikken næst efter de 18 årige. Konkret forventes omtrent en fordobling af personskader blandt de 15 årige.

Disse tal er baseret på politirapporterede ulykker. Med den nuværende viden om sygehusregistrerede personskader i trafikken kan man sige, at antallet af personskader behandlet på skadestuer, sygehuse mv. vil stige med ca. 750 om året, hvis aldersgrænsen for knallertbevis sænkes fra 16 til 15 år. 

Hent publikation: