Adfærdsparametre i prioriterede i vejkryds

Belinda la Cour Lund, Per Bruun Madsen og Poul Greibe, December 2010

Trafitec har gennemført en undersøgelse af otte prioriterede vejkryds, hvor det kritiske interval og passagetiden er målt for forskellige svingbevægelser og køretøjstyper.

Blandt de otte kryds er seks placeret i landzone hvoraf ét er et 4-benet kryds med fuldt stop.

De fundne værdier for kritisk interval og passagetid er benyttet i tidsgapsmodellen og sammenlignet med indsamlede empiriske data samt tilsvarende udenlandske værdier.

Det viser sig, at tidsgapsmodellen i det store hele giver et realistisk billede af kapaciteten for de enkelte svingstrømme i krydsene. En bedre beskrivelse kan dog opnås ved at justere på adfærdsparametrene og evt. bruge dynamiske værdier, således at passagetiden og det kritiske interval ikke antages konstante for alle trafiksituationer.

De analyserede adfærdsparametre er endvidere brugt til at vurdere den tunge trafiks betydning for kapaciteten i vejkryds. Noget tyder på at den tunge trafik i særlige tilfælde har større betydning for kapaciteten end tidligere antaget.

Undersøgelsens resultater skal bruges til at verificere og evt. justere de nuværende metoder til at beregne kapacitet i prioriterede vejkryds.

Hent publikation: