2009

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS-tavler. Test 2009
Lene Herrstedt, December 2009
PDF
Udeladte signaler i Viborg. Trafikantadfærd, trafikafvikling, kapacitet og konfliktende adfærd
Søren Underlien Jensen , December 2009
PDF
Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler
Poul Greibe, Oktober 2009
PDF
Konfliktteknikstudier. Før- og efter evaluering af to Københavnske bykryds
Belinda la Cour Lund, Puk Kristine Andersson, August 2009
PDF
Cykellommer. Spørgeundersøgelse om tryghed, tilfredshed, mv.
Søren Underlien Jensen, Juli 2009
PDF
Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange
Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, Juni 2009
PDF Læs mere
Uheld ved jernbaneoverkørsler. Udvikling og opdeling på sikringsform
Søren Underlien Jensen , Marts 2009
PDF
Hastighedstilpasning med brug af VMS tavler - skoleveje
Lene Herrstedt, Trafik og Veje, Marts 2009
PDF Læs mere
Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3
Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, Marts 2009
PDF
Road User Ability and Behaviour - the basis for a road user friendly road design
Lene Herrstedt, Nordic Road and Transport Research, Marts 2009
PDF Læs mere
Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning. Del 2 - 2008
Lene Herrstedt, Puk Kristine Andersson, Marts 2009
PDF
Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København
Søren Underlien Jensen, Teknik og Miljø, Januar 2009
PDF
Driver behaviour towards circulating cyclists at roundabouts
Belinda la Cour Lund, Paper fra TRB Annual Meeting 2009
PDF
Adfærd ved stopstreg. Fire Københavnske bykryds
Puk Kristine Andersson, Belinda la Cour Lund, Januar 2009
PDF