Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange

Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, Juni 2009

Til brug for udarbejdelse af vejregler for signalanlæg er der lavet en videobaseret undersøgelse af fodgængerhastigheder i seks signalregulerede fodgængerovergange.

For at belyse hvorvidt der er forskel på fodgængerhastigheder indenfor forskellige aldersgrupper er analysen opdelt på "yngre" fodgængere i alderen 17-64 år, og "ældre" fodgængere der er 65 år eller ældre. Indenfor de to aldersgrupper er fodgængerne yderligere kategoriseret i seks kategorier, afhængig af om de går med nogen form for oppakning eller hjælpemiddel ('anhænger', 'rollator', 'stok', 'kørestol', 'tunge poser') eller ej ('andre').

Fodgængere med et synligt fysisk handicap (brug af rollator, stok eller kørestol), er efterfølgende behandlet som en selvstændig kategori uanset alder, og indgår således ikke i nedenstående opgørelser over data for hhv. "yngre" og "ældre" fodgængere.

For alle seks kryds er der foretaget videoobservationer af fritgående fodgængere, det vil sige fodgængere, hvis hastighed ikke er påvirket af eksempelvis andre fodgængere eller holdende biler i fodgængerfeltet. Som supplement er der for to af de seks kryds yderligere foretaget målinger af ikke-fritgående fodgængere. Med mindre andet er angivet er nedenstående resultater baseret på observationer af fritgående fodgængere.

Resultater:

15 % fraktilen ligger på 1,25 m/sek. for gruppen "yngre" fritgående fodgængere og på 1,08 m/sek. for gruppen af "ældre" fritgående fodgængere. Det betyder, at 15 % af de "ældre" fodgængere går med en hastighed på 1,08 m /sek. eller derunder, og tilsvarende at 15 % af de "yngre" fodgængere går med en hastighed på 1,25 m/sek. eller derunder.

15 % fraktilerne varierer mellem de seks observerede fodgængerovergange. For de "yngre" fodgængere ligger den mellem 1,15 m/sek. og 1,34 m/sek. For de "ældre" fodgængere varierer den mellem 0,98 m/sek. og 1, 25 m/sek.

Hent publikation: