2008

Afstandsmærker på motorveje - hvordan virker de på adfærden og sikkerheden
Poul Greibe, Paper fra Vejforum, December 2008
PDF
Byportes trafiksikkerhedsmæssige effekt
Puk Kristine Andersson - Trafitec, Kenneth Kjemtrup - Vejdirektoratet, Paper fra Vejforum, December 2008
PDF
Signalregulering af 54 kryds - sikkerhedsmæssig effekt
Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, December 2008
PDF
Trafiksikkerhedsplan for Aalborg Kommune 2009-2012 - Baggrundsrapport
Udarbejdet af Aalborg kommune med input fra Trafitec, November 2008
PDF
Byporte - Hvordan gøres designet trafiksikkert?
Puk Kristine Andersson - Trafitec, Kenneth Kjemtrup - Vejdirektoratet, Teknik og Miljø, November 2008
PDF
Udeladte signaler i Viborg. Trafikanters holdning
Søren Underlien Jensen, Oktober 2008
PDF
Dimensionsgivende Trafikant - Øjenhøjde, læseafstand og læsetid for bilister. Litteraturstudium - sammenfatning
Lene Herrstedt, Oktober 2008
PDF
Effektkatalog - Viden til bedre trafiksikkerhed
Søren Underlien Jensen, september 2008
PDF Læs mere
Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning. Del 1 - 2008
Lene Herrstedt, Juli 2008
PDF
Signalreguleret fodgængerovergang - ny viden om sikkerhedsmæssig effekt
Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, Juni/Juli 2008
PDF
Byporte - De trafiksikkerhedsmæssige effekter
Puk Kristine Andersson, Belinda la Cour Lund, Poul Greibe, Lene Herrstedt, Juli 2008
PDF
Afstandsmærker på motorveje - effekt på hastighed og afstand mellem køretøjer
Poul Greibe, Juni 2008
PDF
Dimensionsgivende Trafikant - Ganghastigheder. Litteraturstudium - sammenfatning
Lene Herrstedt, Juni 2008
PDF
Reaktionstid - med fokus på ældre bilister
Lene Herrstedt, Dansk Vejtidsskrift, Juni/Juli 2008
PDF
Bilisters oplevede serviceniveau - et litteraturstudium
Søren Underlien Jensen, Maj 2008
PDF Læs mere
Bilisters samspilsadfærd i byrundkørsler
Belinda la Cour Lund, Lene Herrstedt, Poul Greibe, Dansk Vejtidsskrift, April 2008
PDF
Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler
Belinda la Cour Lund, Poul Greibe, Marts 2008
PDF Læs mere
Hastighedstilpasning - Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler
Lene Herrstedt, Poul Greibe, Belinda la Cour Lund, Marts 2008
PDF
Fodgængerulykker - Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på hovedstadens vejnet
Puk Kristine Andersson, Lene Herrstedt, Marts 2008
PDF
How to obtain a healthy journey to school
Søren Underlien Jensen, Transportation Research Part A, 2008
Læs mere
Hankeanlæg – Udformning, ulykkesrisiko og vejvisning
Puk Kristine Andersson, Poul Greibe, Dansk Vejtidsskrift, Marts 2008
PDF
Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning
Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund, Puk Kristine Andersson, Februar 2008
PDF
Pedestrian and Bicyclist Level of Service on Roadway Segments
Søren Underlien Jensen, Transportation Research Record 2031, pp. 43-51, Januar 2008
Læs mere
Vognbaneskift ved vejarbejde - adfærdsundersøgelse
Lene Herrstedt, Belinda la Cour Lund og Poul Greibe, Dansk Vejtidsskrift, Januar 2008
PDF
Safety effects of blue cycle crossings: A before-after study
Søren Underlien Jensen, Accident Analysis and Prevention, vol. 40, Januar 2008
Læs mere
Bicycle Tracks and Lanes: a Before-After Study
Søren Underlien Jensen, Paper fra TRB Annual Meeting, Januar 2008
PDF
Determination of braking distance and driver behaviour based on braking trials
Poul Greibe, Paper from TRB Annual Meeting, Januar 2008
PDF