Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Belinda la Cour Lund, Poul Greibe, Marts 2008

Det har gennem en årrække været kendt, at bilister har svært ved at færdes i 2-sporede rundkørsler.

Set ud fra et kapacitets- og trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at trafikanterne benytter de 2-sporede rundkørsler korrekt.

Undersøgelsen ser på bilisters valg af sporbenyttelse frem til og igennem fire forskellige rundkørsler. I alle rundkørsler er der i tilfarterne opsat enten diagramorienteringstavler og/eller portaltavler, der sammen med vognbaneafmærkningen skal informere trafikanterne om sporvalg gennem rundkørslen. Det skal pointeres, at de fire analyserede rundkørsler er meget forskellige mht. geometri, og at der i denne undersøgelse kun indgår én rundkørsel med portaltavler.

 

Hent publikation: