Bilisters oplevede serviceniveau - et litteraturstudium

Søren Underlien Jensen, Maj 2008

Hvad gør en bilist tilfreds? I dag opgøres bilisters serviceniveau ud fra rejsehastigheder, middelforsinkelser og tætheden af biltrafikken baseret på trafikeksperters vurderinger. Men hvad mener bilisterne selv?Trafitec har gennemgået danske og udenlandske undersøgelser på området og fundet, at hastigheder, forsinkelser og trafiktætheder godt nok er af væsentlig betydning, men en række andre faktorer har også betydning f.eks. andre trafikafviklingsmæssige og vejtekniske forhold, vejens omgivelser og andre trafikanters adfærd.

Bilister vil eksempelvis hellere kører på en 6-sporet motorvej frem for en 4-sporet, selvom mængden af trafik i hvert kørespor er den samme. Bilisten vil også hellere vente lidt længere tid og få en separat venstresvingsfase i et lyskryds frem for selv at skulle finde et hul i trafikken og svinge til venstre. Det grønne er populært, faktisk er forekomsten af træer af stor betydning for tilfredsheden. Bilisten kan til gengæld blive særdeles utilfreds, hvis andre trafikanter f.eks. gør noget, som de ikke må.

Erfaringerne fra de mange undersøgelser er beskrevet i et litteraturstudium som kan ses via nedenstående link

Hent publikation: