Trafiksanering - en sikker løsning

Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, Oktober 2007

Trafitec har vurderet den trafiksikkerhedsmæssige effekt af 49 forskellige trafiksaneringsprojekter der er anlagt i perioden 1977-1998 i Københavns kommune.

De 49 trafiksaneringsprojekter er opdelt i tre hovedtyper: 44 stillevejsprojekter, hvor en vejledende hastighedsbegrænsning på 30 km/t er iværksat understøttet af fartdæmpende foranstaltninger (f.eks. bump), 2 lege- og opholdsområder med en hastighedsbegrænsning på 15 km/t, og 3 større veje med forholdsvis få fartdæmpende foranstaltninger etableret til et 40-50 km/t hastighedsniveau.

Den sikkerhedsmæssige effekt er opgjort ved at sammenligne antallet af uheld og personskader i en årrække før trafiksaneringen, med antallet af uheld i en tilsvarende periode efter trafiksaneringen er gennemført. Samtidig er der i evalueringen taget højde for de generelle udviklinger i uheld og personskader, trafikudviklinger og tilfældig uheldsophobning.

Hent publikation: