Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler

Lene Herrstedt, Puk Kristine Andersson, Marts 2007

Trafitec har for Vejdirektoratet testet trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler og symboler.

Formålet har været at sikre den bedst mulige forståelse af de færdselstavler, der anvendes, hvilket er en vigtig forudsætning for trafikanternes brug og nytte af tavlerne og dermed for trafiksikkerheden.

Det er især nye færdselstavler, der er testet, inden de sættes i produktion. Men også eksisterende færdselstavler, der formodes at give forståelsesproblemer, indgår i testen.

Undersøgelsen er beskrevet i en rapport der kan hentes på Vejdirektoratets hjemmeside eller via nedenstående link.

Hent publikation: