Reaktionstid - med fokus på ældre trafikanter. Et litteraturstudium

Lene Herrstedt, Oktober 2007

Trafitec har - som led i et nordisk samarbejde om ”Den dimensionsgivende Trafikant” - gennemført et litteraturstudium om trafikanters reaktionstid med særlig fokus på ældre bilister.

Reaktionstiden er en helt grundlæggende faktor for udformning af vejsystemet. De værdier for reaktionstid, der i dag anvendes både i nordiske og internationale vejstandarder er fastsat ud fra et nationalt politisk valg baseret på betragtninger om normaltrafikantens adfærd og formåen. I realiteten dækker valget af standardværdi over forskelligheder i trafikanters formåen og forskelligheder knyttet til forskellige trafikale situationer. 

 

Hent publikation: