2006

Hastighedstilpasning - Evaluering af forsøg med brug af VMS-tavler.
Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund, December 2006.
PDF Læs mere
Usikrede jernbaneoverskæringer
Søren Underlien Jensen, November 2006
PDF
Effekter af cykelstier og cykelbaner
Søren Underlien Jensen, Oktober 2006
PDF
Effekt af overkørsler og blå cykelfelter
Søren Underlien Jensen, Oktober 2006
PDF
Cyklisters oplevede tryghed og tilfredshed
Søren Underlien Jensen, Oktober 2006
PDF Læs mere
Self-Explaining and Forgiving Roads related to Speed Management in Rural Areas
Lene Herrstedt, Paper fra 22nd ARRB International Conference i Canberra, Oktober 2006
PDF Læs mere
Nedtællingssignaler for fodgængere - supplerende evaluering.
Belinda la Cour Lund, August 2006
PDF Læs mere
Blinkende fodgængersignaler. Et litteraturstudie
Belinda la Cour Lund, Juli 2006
PDF
Svendborg Sikker Cykelby
Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, Juni/Juli 2006
PDF
Evaluering af Gurrevej - 2-1 afmærkning
3 tekniske rapporter, Juni 2006
Læs mere
Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse
Rapport 308, Vejdirektoratet, Juni 2006, Udarbejdet af Trafitec og Vejdirektoratet
PDF Læs mere
Svendborg Sikker Cykelby. Evaluering af sikkerhed, tryghed og cykeltrafik.
Søren Underlien Jensen, Maj 2006
PDF Læs mere
Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau - Teknisk rapport
Søren Underlien Jensen, Marts 2006
PDF Læs mere
Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau - Brugervejledning og regneark
Søren Underlien Jensen, Marts 2006
Læs mere
Oversigt i rundkørsler. Simulatorforsøg - DEL 1
Belinda la Cour Lund og Lene Herrstedt, Marts 2006
PDF
Nyttige værktøjer til ulykkesbelastede steder
Hugo Højgaard - Vejdirektoratet, Poul Greibe og Søren Underlien Jensen - Trafitec, Dansk Vejtidsskrift, Marts 2006
PDF
Dimensionsgivende køretøj - Opdatering af Vejreglernes værdier
Belinda la Cour Lund, Marts 2006
PDF
Cykelstiers sikkerhedseffekt og uheldsevalueringer
Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, Marts 2006
PDF Læs mere
Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje. Vurdering af beregningsmetode.
Poul Greibe, Februar 2006
PDF