Hastighedstilpasning - Evaluering af forsøg med brug af VMS-tavler.

Lene Herrstedt og Belinda la Cour Lund, December 2006.

Trafitec har foretaget en evaluering af to forsøgsanlæg med VMS - tavler til midlertidig reduktion af hastighed gennem vigepligtsregulerede vejkryds på veje i åbent land. Evalueringen er udført for Vejdirektoratet i samarbejde med Sønderjyllands Amt og Frederiksborg Amt.

I det ene tilfælde reduceres den skiltede hastighedsgrænse fra 70 til 60 km/t. I det andet tilfælde reduceres den skiltede hastighedsgrænse fra 80 km/t til 70 km/t.

I begge tilfælde kan det konstateres, at aktivering af VMS tavlen har en god effekt på bilisternes hastighedsadfærd.

Når tavlen er tændt, falder gennemsnitshastigheden med 3 – 4 km/t i det ene tilfælde og med 5 km/t i det andet tilfælde.

Hent publikation: