Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau - Teknisk rapport

Søren Underlien Jensen, Marts 2006

Formålet med projektet "Serviceniveau for fodgængere og cyklister" er at udvikle modeller for vurdering af cyklisters og fodgængeres serviceniveau på strækninger og i kryds.

Udgangspunktet er trafikanternes samlede oplevelse af vejen, stien, trafikken og omgivelserne.

Projektets fokus er derfor oplevet serviceniveau. Der opstilles operationelle og kommunikérbare serviceniveaubegreber og -modeller samt edb-værktøjer til brug for danske trafikforhold.

Hent publikation: