Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau - Brugervejledning og regneark

Søren Underlien Jensen, Marts 2006

Denne vejledning beskriver en metode til systematisk opgørelse af fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau på vejstrækninger via brug af et edb-værktøj.

Metodens primære resultat er en beskrivelse af, hvor (u)tilfredse fodgængere og cyklister er med forholdene, når de færdes langs veje.

Beskrivelsen oversættes efterfølgende til et serviceniveau, der er baseret på et entydigt karaktersystem. Derved kan det oplevede serviceniveau sammenlignes for forskellige veje.

Link til brugervejledning og tilhørende regneark.

Brugervejledning

Excelregneark