Evaluering af Gurrevej - 2-1 afmærkning

3 tekniske rapporter, Juni 2006

Publicerede notater udarbejdet af Trafitec vedr. 2 minus 1 vejafmærkning på Gurrevej:

Evaluering af Gurrevej - en adfærdsundersøgelse
Belinda la Cour Lund, Lene Herrstedt, Februar 2005

Hastighedsmålinger på Gurrevej
Belinda la Cour Lund, Lene Herrstedt, Poul Greibe, Juli 2005

Supplerende efterevaluering af Gurrevej - Mødeadfærd på fri strækning
Belinda la Cour Lund, Juni 2006