2005

Nedtællingssignaler for fodgængere - Gennemførelse af før-efter undersøgelse
Belinda la Cour Lund, December 2005
PDF
Serviceniveau for fodgængere og cyklister
Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, November 2005
PDF
Adfærd ved motorvejstilslutninger. Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand
Poul Greibe, Puk Kristine Andersson, November 2005
PDF
Undersøgelse af kapacitetsforhold i rundkørsler
Belinda la Cour Lund og Poul Greibe, Dansk Vejtidsskrift, November 2005
PDF
Review of Blackfriars Bridge - ETSC - Voice
Søren Underlien Jensen, Oktober 2005
PDF
Forsøg med GPS-Stedfæstelse af trafikuheld
Stig Hemdorff - Vejdirektoratet, Hans V. Lund - Trafitec, Dansk Vejtidsskrift, September 2005
PDF
Hastighedens betydning for trafiksikkerheden - danske og udenlandske studier
Poul Greibe, Dansk Vejtidsskrift, September 2005
PDF Læs mere
VMS til hastighedstilpasning. Sammendrag af papers fra TRB Annual meeting 2005.
Lene Herrstedt, Trafitec, September 2005
PDF
Afmærkning af vejarbejde - hastighed og indfletning. Adfærdsundersøgelse
Lene Herrstedt og Poul Greibe, August 2005
PDF
Development of Speed Management Methods for use on Rural Roads
Lene Herrstedt, Paper fra "3rd International Symposium on Highway Geometric Design", juli 2005
PDF Læs mere
Road safety effects of porous asphalt: a systematic review of evaluation studies
Poul Greibe, Trafitec - Rune Elvik, TØI. Accident Analysis and Prevention. Volume 37, Issue 3, 2005
Læs mere
Skoleveje i Danmark - en artikelsamling
Andersen et al., Odense Kommune 2005. Artikel bidrag fra Søren Underlien Jensen
PDF
Reklamer og trafiksikkerhed
Lene Herrstedt, Dansk Vejtidsskrift, Marts 2005
PDF Læs mere
Turen til skole
Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, Marts 2005
PDF Læs mere
Vejenes og trafikkens betydning for børns transportmiddelvalg til skole
Søren Underlien Jensen, Februar 2005
PDF
Trafikerede gader
Søren Underlien Jensen, Dansk Vejtidsskrift, Februar 2005
PDF
Rumlestriber - Amerikanske erfaringer
Lene Herrstedt, Paper fra Nordisk konference om vejafmærkning 2005
PDF